Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:53
No napisz do mnie, bo mi nie wypada!
— przemyślenia.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viarednails rednails
18:53
7382 9589
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarednails rednails
18:53
0043 e0aa
Reposted fromretaliate retaliate viarednails rednails
18:52
Alkohol pomaga usunąć stres
bieliznę, biustonosz i masę innych zmartwień
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viarednails rednails
18:51
8015 5309
Reposted fromcalifornia-love california-love viarednails rednails
18:51
0218 2779
Reposted fromjustMeee justMeee viarednails rednails
18:50
najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viarednails rednails
18:49
5980 6b49
Reposted fromcalifornia-love california-love viarednails rednails
18:49
7176 ffa3
Reposted fromoblivious oblivious viarednails rednails
18:49
8397 26be
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viarednails rednails
18:49
4780 5b0b
Reposted fromcalifornia-love california-love viarednails rednails
18:47
3485 3b69
Reposted fromadriannak adriannak viarednails rednails
18:47


Reposted fromweightless weightless viarednails rednails
18:47
6818 190e
Reposted fromamatore amatore viarednails rednails
18:47
znajdź sobie kogoś kto będzie dumny, że Ciebie ma.
18:47
Reposted fromweightless weightless viarednails rednails
18:47
Reposted fromweightless weightless viarednails rednails
18:47
zimna noc
za duży sweter
ciepła herbata
dobra książka
miękkie skarpetki
i tabliczka czekolady
— idealny wieczór
Reposted fromweightless weightless viarednails rednails
18:46
8705 bddb
Reposted fromdusix dusix viarednails rednails
18:46
4818 ca61
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viarednails rednails
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl