Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:46
3416 ab8d
Reposted fromretaliate retaliate viarednails rednails
18:46
7144 f876
Reposted frompokrzywcia pokrzywcia viarednails rednails
18:41
5488 1a5d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarednails rednails
18:38
2974 f6e4
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viarednails rednails
18:30
Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz. 
— Myslovitz
Reposted fromcrystaliseed crystaliseed viapoositivee poositivee
18:30
0296 a220
Reposted frompoositivee poositivee
18:29
2911 d2f2 500
18:29
18:28
Wszystko, co sądzisz na swój temat, jest kłamstwem.
— The Blacklist, s01e02
Reposted frommizuka mizuka viaRecklessKid RecklessKid
18:26
18:26
2044 5f0b
18:25
what's in my bag 
Reposted frometa eta viaxnothumanalall xnothumanalall
18:25
7383 bbac
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaxnothumanalall xnothumanalall
18:24
7825 812d
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viapoositivee poositivee
18:23

Chcę czuć Twój oddech na ramieniu, oddychać Twym oddechem.Co dzień widzieć Twój uśmiech i odpowiadać uśmiechem 

Reposted fromgdybam gdybam viapoositivee poositivee
18:23

Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci szczęścia ...

Reposted fromspontaniczna spontaniczna viapoositivee poositivee
18:23

Jestem niezdecydowana. nie wiem czego chce od życia. mam czasem dziwne fazy i odchodzę bez powodu. kłócę się dla rozrywki i zbyt często ranię ludzi.

Reposted fromgdybam gdybam viapoositivee poositivee
18:23
Tak, na to wygląda. Odbiło ci, zbzikowałaś, dostałaś fioła. Ale coś ci powiem w sekrecie. Tylko wariaci są coś warci.
— Alicja w krainie czarów (film)
Reposted frompiepszoty piepszoty viapoositivee poositivee
18:21
2547 c5ad
Reposted frompesy pesy viaxnothumanalall xnothumanalall
18:20
Niekiedy lepiej jest zostać w łóżku z głową pod kołdrą.
— Charles Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl